Praktisk oplysninger:

Løb rundt langs Københavns Befæstning

Startsted Ultraløb er Charlottenlund Fort, starten går præcis kl 9:00 for tempi 6:30 min/km og anden start går kl 9:30 for tempi 6:00 min/km - kom i god tid, hvis du skal af med skiftetøj.

Charlottenlund Fort danner rammen om start, når du kommer om morgenen vil du blive registreret og kunne aflevere dit skiftetøj samt racebag med energi.

Du kan få fragtet dit skiftetøj og ejendele fra start Charlottenlund Fort til Dragør Fort.

Vi løber self-supported.

Der er vil være forsyningsdepoter ved Gladsaxe Fort (Marathon løberne støder til her) og Quark Centret.  Desuden vil der være korte ophold på Taarbæk Fort (jordhøj) Fortune Fortet og Garderhøjfortet (Museet holder dørerne åbne "Toilet"), Lyngby Fort,  Bagsværd Fort.  Ejbybunkeren (Museet holder åben "Toilet"), Kongelundsfortet (Toilet) 

Så du skal regne med at være selvforsynet med væske og energi mellem depoterne.

På depotet vil der være væske, gels samt anden enegri og samarit-/førstehjælps produkter.