Her er praktisk info og regler for Fort til Fort.

Generel info:

Tilmeldingen er bindende og pengene refunderes ikke

I tilfælde af ekstremt vejr/force majeure, hvor løbet aflyses på løbsdagen refunderes pengene ikke.

Al deltagelse foregår på eget ansvar

Der vil være pacere/fartholdere på de to sociale grupper - venligst følg deres anvisninger undervejs på ruten.

Startnummer:

Et startnummer kan ikke overføres til andre løb. Startnummeret kan dog overføres til anden person, men kun i samme løbsgruppe. 

Bagage:

Der kan medbringes taske med skiftetøj som fragtes fra start til mål, samt en lille racebag til energi/skiftetøj.

Vigigt at medbringe:

Foldekop bedes medbragt, da vi gerne vil nedbringe forbruget af affald på turen.

Sygesikringskort i tilfælde af uheld

Mobiltelefon, således vi kan komme i kontakt med hinanden, hvis der  er brug for dette under løbet.

Vigtigt at overholde:

Færdselsloven - da vi passerer flere veje og kryds undervejs og også gerne i fremtiden vil kunne arrangere Fort til Fort, er det vigtigt at færdselsloven overholdes.

Parkering - Sørg for at parkere i parkeringsbåse eller så vi mindst muligt generer anden trafik og besøgende i start og målområdet.

Vis hensyn undervejs på ruten - gør plads til gående og cyklende undervejs på ruten, så alle oplever os positivt.

Tidsgrænse:

Der er i år indsat tidsgrænse for alle løbere:

Ankomst depot Gladsaxe Fort     Senest kl. 13:15

Ankomst depot Avedørelejren     Senest kl. 15:45

Ankomst Mål Dragør Fort            Senest kl. 19:00

Der vil køre lukkecykel bag ved sidste løber under hele turen.

Hvis du udgår, så skal du kontakte Pernille på mobil +45 51 38 77 50

 

 

 

 

 

 

 

 

Del siden